Waste Tank for Hallberg Rassy 361 Motorboats
Hallberg Rassy 361 Waste Tank